Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Sebelum larian Majlis Kesejahteraan Masyarakat (MKM) Fun Run bermula, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof bersama para peserta melakukan senaman zumba sebagai sesi pemanasan badan.

[Sumber: Pelita Brunei]
Oleh:  Marlinawaty Hussin / Foto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

BERAKAS, Ahad, 23 Oktober. - Lebih 280 peserta menyertai Larian Amal MKM Fun Run anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat (MKM).

Larian yang bertema Sweat For Charity ini antara lain bertujuan untuk mengumpul sumber kewangan MKM di mana hasil dari bayaran penyertaan akan disumbangkan kepada golongan kurang berkemampuan dan warga emas melalui projek-projek serta aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan.

Selain itu, larian tersebut juga dihasratkan untuk menyuntik semangat keprihatinan dan pemedulian orang ramai terhadap golongan berkenaan di negara ini.

Larian yang bermula dan berakhir di Stadium Negara Hassanal Bolkiah itu dibahagikan kepada dua kategori iaitu bagi para peserta lelaki sejauh 5 kilometer, manakala para peserta wanita sejauh 2.5 kilometer.

Pelepasan peserta disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku tetamu kehormat.


Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan hadiah kepada pemenang MKM Fun Run (atas dan bawah).


Sebelum larian bermula, para peserta melakukan senaman Zumba sebagai sesi pemanasan badan.

Turut menyertai larian ialah Setiausaha Tetap KKBS, Dato Paduka Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Awangku Mohd. Mazni bin Pengiran Saifudin dan Dayang Nurul Nawwarah binti Mohd. Noor masing-masing menjuarai larian tersebut bagi Kategori 5 Kilometer dan 2.5 Kilometer.

Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh tetamu kehormat dan Setiausaha Tetap KKBS.

Yang Dipertua MKM, Datin Paduka Hajah Intan binti Haji Mohd. Kassim dalam kenyataannya, merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada pihak-pihak berkenaan khususnya syarikat-syarikat dan firma-firma swasta serta pihak individu dan ahli jawatankuasa kerja, juga penyumbang yang bermurah hati dalam memberikan sokongan bagi menjayakan MKM Fun Run.

"Syukur Alhamdulillah, penyertaan bagi acara larian amal MKM Fun Run adalah menggalakkan, yang mana ini memberi inspirasi kepada MKM untuk terus melakukan lebih banyak kerja-kerja amal dan kebajikan khususnya dalam membantu golongan kurang berkemampuan di negara ini," jelas beliau.

Sementara itu, Dayang Nurul Nawwarah, ketika ditemui, berpendapat larian amal berkenaan merupakan usaha yang baik dalam meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai MKM.

Menurutnya, dengan pendedahan tersebut, menambahkan minat orang ramai untuk menyertai pertubuhan kebajikan itu.

MKM merupakan sebuah badan bukan kerajaan (NGO) yang bergiat aktif dalam kerja-kerja sukarelawan.

MKM telah membantu sekitar 58 keluarga sejak ia ditubuhkan pada tahun 2009.

Antara golongan-golongan diberi perhatian oleh MKM terdiri daripada warga-warga emas yang ditinggalkan bersendiri serta memerlukan bantuan bagi menyara kehidupan seharian mereka; kaum wanita atau isteri yang menjadi mangsa penderaan dan orang kurang upaya yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka.


Pelepasan peserta MKM Fun Run bagi Kategori Perempuan 5 Kilometer oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

MKM juga telah menganjurkan beberapa projek pembangunan seperti memperkenalkan latihan kemahiran kepada ibu tunggal; membantu keluarga yang memerlukan bagi memulakan perniagaan sendiri melalui pembiayaan mikro dan bimbingan perniagaan.

Pada tahun 2013, MKM telah melancarkan Klinik Khidmat Nasihat dan Guaman yang diadakan setiap hari Rabu bermula jam 7.00 pagi hingga 9.30 malam bagi memberikan khidmat nasihat tentang perkara-perkara kebajikan serta undang-undang.

Di samping itu, MKM juga bekerjasama dengan firma guaman Tetuan Yusof Halim & Partners bagi memberikan kupon makanan kepada pelajar-pelajar dari keluarga kurang berkemampuan di beberapa buah sekolah rendah di Daerah Brunei dan Muara di bawah Skim Pengagihan Fidyah.
1234 ... 863