Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah ketika menghadiri Mesyuarat Menteri Sukan Komanwel ke-7 (7CSMM) di Glasgow, Scotland, United Kingdom.(Foto: Ihsan KKBS)

GLASGOW, SCOTLAND, Isnin 21 Julai. - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah mengumumkan sukan untuk Pembangunan dan Keamanan (SDP) adalah agenda yang disokong sepenuhnya oleh Negara Brunei Darussalam.
 
Yang Berhormat mengumumkan hal itu semasa berucap di Mesyuarat Menteri Sukan Komanwel ke-7 (7CSMM) yang diadakan di Glasgow, Scotland, United Kingdom, di sini.
 
Dalam Siaran Akhbar KKBS, Yang Berhormat juga bersetuju bahawa SDP boleh menyumbang kepada keamanan dan pembangunan serantau dan antarabangsa.
 
Dalam hal ini, menteri-menteri yang bermesyuarat untuk kemajuan dalam pembangunan adalah sebagai panduan Komanwel untuk memajukan pembangunan melalui sukan dan berharap dapat belajar amalan terbaik dari negara-negara anggota yang telah melaksanakan projek SDP.
Perkara ini akan membantu Negara Brunei Darussalam dalam membangunkan dan meningkatkan sendiri program SDP Kebangsaan tersebut.
 
Yang Berhormat, kemudian menyatakan sokongan bagi Pembangunan Sukan Belia Komanwel dan Kumpulan Kerja Keamanan (CYSDP) dan penekanan yang diberi kepada belia dan kepimpinan belia dalam bidang SDP.
 
Berhubung dengan cadangan Kumpulan Kerja yang belia diberi 'platform' sebenar untuk sumbangan sebenar dalam keputusan SDP membuat proses, Yang Berhormat Menteri juga berkongsi pandangan bahawa di Negara Brunei Darussalam, belia telah terlibat dalam membentuk dasar dan program-program sukan melalui pendekatan 'Untuk-Belia, Melalui-Belia'.
 
Input daripada belia telah memberi jaminan melalui Dialog yang kerap diadakan Belia Negara atau mekanisme lain untuk maklum balas, melalui pelbagai program-program kebangsaan yang melibatkan belia seperti promosi gaya hidup sihat, sukan sukarela, industri sukan dan pembangunan pelancongan sukan.
 
Yang Berhormat, kemudian terus berkongsi dua program SDP yang dianjurkan di Negara Brunei Darussalam yang pertama adalah Kejohanan Bola Sepak Hassanal Bolkiah Trophy (HBT) ASEAN Bawah 21, idea Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, membawa atlet muda ASEAN dan penyokong mereka bersama-sama untuk menyumbang ke arah pemahaman yang lebih besar serta aman dan damai di rantau ini.
 
Kedua ialah Cabaran Belia Negara, program 4-5 hari yang melibatkan kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki seperti pelajar universiti dan wakil-wakil NGO dalam program yang memanfaatkan sukan seperti berbasikal, marathon berlari, berkayak, berenang dan perkhemahan untuk mempromosikan khidmat masyarakat seperti membantu golongan miskin, golongan kurang upaya dan kalangan warga tua, dan kerja-kerja membina pasukan dan persefahaman di kalangan jenerasi muda.
 
7CSMM, dihadiri oleh 45 negara anggota, telah dirasmikan oleh Setiausaha Agung Komanwel, Kamalesh Sharma HE dan dipengerusikan bagi pihak United Kingdom oleh Menteri Sukan Komanwel dan Sukan, Kerajaan Scotland, Cik Shona Robison MSP.
 
7CSMM memberi tumpuan kepada kesan positif bahawa sukan boleh membuat seluruh agenda pembangunan yang luas dikongsi oleh Ahli Komanwel. Mesyuarat itu juga dianggap cara untuk melindungi integriti sukan, untuk memastikan bahawa potensi sepenuhnya boleh dimanfaatkan untuk hasil sosial dan ekonomi yang positif.
 
Dalam pertemuan itu, menteri-menteri juga mengakui peranan berharga sukan dalam pembangunan dan keamanan, sebagai satu pendekatan untuk menangani pelbagai cabaran dan menyampaikan manfaat yang besar, dan menyatakan bahawa ini telah berkali-kali dan berjaya ditunjukkan oleh pengamal di seluruh Komanwel.
 
Menteri-menteri juga menyatakan bahawa kerja ini menyumbang kepada pelbagai matlamat pembangunan kesihatan seperti, pendidikan, memperkasakan belia, kesaksamaan gender, kesamarataan dan kemasukan, perpaduan sosial, pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan keamanan bangunan.
 
Mengiringi Yang Berhormat di mesyuarat itu ialah Setiausaha Tetap KKBS, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Hamid bin Haji Mohd. Jaafar serta pegawai-pegawai kanan KKBS.
1234 ... 606