Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina binti Othman menyampaikan hadiah kepada salah seorang pemenang.(Foto: Haji Ariffin Mohd. Noor)

[Pelita Brunei]

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 11 Januari. - Kelab Belia Persatuan Brunei Flowerhorn Hobbyist dengan kerjasama Brunei Goldfish Club menganjurkan '3rd Brunei Aquatic Show and Competition' dengan objektifnya untuk memperkembangkan industri akuakultur (aquaculture) di Negara Brunei Darussalam terutama dalam kalangan belia selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai salah satu inisiatif untuk mempelbagaikan ekonomi.
 
Sehubungan itu, Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah Pertandingan '3rd Flowerhorn' dan '1st Brunei Goldfish' yang disertai seramai 32 peserta Flowerhorn dan 26 Goldfish dari dalam dan luar negara itu berlangsung petang tadi di Dewan Riadah, Pusat Belia, di sini.
 
Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan ialah Pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina binti Othman.
 
Dua kategori dipertandingkan iaitu Flowerhorn dan Goldfish, di mana setiap Kategori Flowerhorn mempertandingkan Kamfa dan Zhen Zhu mengikut kelas 'A' 23 sentimeter ke atas dan 'B' 16 hingga 23 sentimeter.


Pemangku Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina menyaksikan kategori ikan-ikan yang dipertandingkan. (Foto : Haji Ariffin Mohd. Noor)
 
Sementara Kategori Goldfish pula mempertandingkan Oranda dan Ranchu mengikut kelas iaitu 'A' 12 hingga 16 sentimeter dan 'B' 16.1 sentimeter ke atas serta terbuka dengan kelas 'A' 7 sentimeter hingga ke atas.
 
Pertandingan selama tiga hari yang bermula 9 Januari 2015 itu disokong penuh oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk memberi peluang dan galakan kepada para belia menceburkan diri dalam bidang akuakultur sebagai pemangkin ekonomi.
 
Pada masa yang sama, ia turut di sokong oleh beberapa 'farm' dan persatuan ikan hias terkenal dari luar negara antaranya, BWN Crossbreed Brunei, Aries Louhan Farm Infonesia, LFX Thailand, United Flowerhorn Association USA, Facebook Flowerhorn Hobbyist USA, CZ Aqua Thailand, Goldfish Mania Brunei, LIMAS Farm Indonesia dan Goldfish Mania Malaysia.
 
Pertandingan telah dihakimi oleh Persatuan Pencinta Lauhan Indonesia yang diwakili oleh Mr. Hadi Senjay dan Mr. Umar Dani Triharja pemilik LIMAS Farm Indonesia.
 
Dengan adanya pertandingan seumpama itu, akan memberikan peluang keemasan bagi para penggemar dan orang ramai khasnya di negara ini untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang cara-cara mengenal ikan hias yang berkualiti tinggi, di samping cara-cara penjagaan dengan lebih baik dan sempurna.
 
Oleh itu, pihak penganjur berharap untuk mengadakan lagi acara yang sama di skala yang lebih besar dengan kerjasama lebih ramai pihak dari dalam dan luar negara.

Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman Facebook 'Brunei Flowerhorn Hobbyist' dan juga 'Brunei Goldfish Club'.
1234 ... 686