Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap KKBS, selaku wakil peribadi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof. menyempurnakan pelancaran Edisi Khas Jurnal Beriga.

[Sumber: Media Permata]
Oleh: Sim Y.H

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 Ogos – Dewan Bahasa dan Pustaka terus melaksanakan pelbagai projek dan program yang positif bagi menyuntik semangat dan kesedaran dalam kalangan rakyat dan penduduk mengenai pentingnya Bahasa Melayu dalam kehidupan.

Perancangan strategik dan pendekatan baharu terus difikirkan dalam mengembang majukan Bahasa Melayu baik dalam tulisan rumi mahupun jawi supaya mampu dituturkan dan digunakan secara kerap oleh rakyat dan penduduk negara ini.

“Walau bagaimanapun, usaha ini sangat memerlukan kerjasama padu daripada semua pihak di negara ini.” Seruan itu dibuat oleh Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab dalam kata alu-aluannya di Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Bahasa 2017 yang berlangsung di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan pelancaran sambutan, melancarkan Edisi Khas Sempena Sambutan 50 tahun Penerbitan Jurnal Beriga serta penyampaian cenderamata dan hadiah ialah Setiausaha Tetap KKBS, Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil selaku wakil peribadi Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof.

Awang Suip berkata bahawa bagi Sambutan Bulan Bahasa 2017, pelbagai kegiatan telah dirancang dan akan dilaksanakan termasuk seminar budaya Melayu, forum bahasa, syarahan MABBIM dan Pemerkasaan Pantun Nusantara.

“Kegiatan-kegiatan inilah yang mendukung pemerkasaan dan pelestarian Bahasa Melayu dan diharapkan kita akan kekal terus menghargai dan memelihara Bahasa Melayu sebagai khazanah pemilikan bangsa yang sangat berharga.

Di majlis berkenaan, Datin Paduka Dr. Hajah Norlila menyempurnakan pelancaran Bulan Bahasa 2017 dan kegiatan sepanjang tahun serta pelancaran Edisi Khas Sempena Sambutan 50 Tahun Penerbitan Jurnal Beriga (1967-2017).

Datin Paduka Dr. Hajah Norlila turut menyampaikan cenderamata kepada para hakim bagi peraduan-peraduan yang diadakan serta menerima replika kad prabayar easi DST edisi khas yang disampaikan oleh Penolong Pengurus Am, Bahagian Perniagaan DST, Haji Amer Iskandar bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria.
1234 ... 908