Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menyampaikan sijil kepada seorang peserta.(Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS).

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 26 November. - Pemilihan Taman Warisan Tasek Merimbun sebagai Art Retreat pada tahun ini yang membawakan tema ‘Keindahan Tasek Merimbun : Warisan Kitani’ dipilih memandangkan ia satu kawasan yang unik dan kaya dengan pelbagai flora dan fauna.
 
Projek itu juga dengan sendirinya dapat mengetengahkan taman berkenaan iaitu satu-satunya Taman Warisan ASEAN yang terdapat di negara kita ini.
 
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, Pengiran Dr. Karim bin Pengiran Haji Osman menjelaskan demikian dalam ucapan alu-aluannya pada Majlis Pelancaran Pameran Lukisan Berkenaan Ke-2 bagi tahun 2014 yang berlangsung di Bangunan Galeri Seni, Dermaga Diraja di ibu negara.
 
Pengiran Dr. Karim menjelaskan, berbanding dengan kajian saintifik, taman tersebut amat jarang mendapat perhatian artis-artis negara ini, dan itulah tujuan mereka membawa pelukis-pelukis itu ke taman berkenaan untuk menghasilkan karya seni mereka mengikut perspektif dan interpretasi masing-masing.


Pemangku Pengarah Muzium-muzium, Pengiran Dr. Karim bin Pengiran Haji Osman berucap pada Majlis Pelancaran Pameran lukisan Berkenaan Ke-2 bagi tahun 2014 di Bangunan Galeri Seni, Dermaga Diraja. (Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS).
 
Hasilnya jelasnya lagi, mereka telah dapat menghasilkan karya seni yang menarik dan ternyata Taman Warisan Tasek Merimbun bukan sahaja tempat untuk membuat kajian saintifik tetapi ia juga merangkumi pelbagai bidang, termasuk seni halus dan lukisan.
 
Terdahulu beliau menjelaskan, Art Retreat Taman Warisan Tasek Merimbun adalah salah satu projek Bahagian Galeri Seni bagi tahun 2014 yang bertujuan untuk menyatukan pelukis-pelukis senior dan muda negara dan mendedahkan mereka dengan suasana dan persekitaran yang baharu.
 
Tambahnya, ia juga bertujuan untuk menggalakkan pelukis-pelukis negara ini untuk bergiat lebih aktif lagi dalam seni lukis.
 
Beliau seterusnya menjelaskan, itulah peranan utama Galeri Seni iaitu sebagai pemangkin perkembangan seni lukis dan apa-apa jua seni halus di Negara Brunei Darussalam.
 
Pada majlis tersebut, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah hadir selaku tetamu kehormat dan menyempurnakan pelancaran pameran berkenaan.
 
Juga hadir, Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Adina binti Othman; Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Hamid bin Haji Mohd. Jaafar, pegawai-pegawai kanan kerajan, pelukis-pelukis yang menyertai Art Retreat tersebut dan orang perseorangan.


Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyaksikan koleksi hasil karya peserta projek Art Retreat yang dikendalikan bersama oleh Bahagian Galeri Seni dan Bahagian Ilmu Kejadian, Jabatan Muzium-Muzium. (Foto: Hjh Ajijah Ali-KKBS).
 
Pameran lukisan itu adalah hasil karya peserta projek Art Retreat yang dikendalikan bersama oleh Bahagian Galeri Seni dan Bahagian Ilmu Kejadian, Jabatan Muzium-Muzium.
 
Peserta terdiri darpada 14 pelukis tempatan negara yang telah terpilih menjalankan projek tersebut selama tiga hari bermula pada 11 hingga 13 Mac 2014 di Taman Warisan Tasek Merimbun, yang mana mereka telah berjaya menghasilkan 101 buah lukisan dalam pelbagai media antaranya seperti cat air, manipulasi digital, kolaj, batik, ‘installation’ dan skulptur.
 
Para peserta telah diberikan tempoh selama enam bulan untuk menghasilkan karya khusus untuk pameran yang dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula 26 November 2014 sehingga 28 Februari 2015.
1234 ... 665