Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa merasmikan Pakej Pelancongan BSB dan Kampong Ayer Warisan Negara.

[Sumber: Pelita Brunei]
Teks: Nooratini Haji Abas - Penerangan
Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 7 Januari. - Ke arah menaikkan taraf ekonomi pelancongan di negara ini, sebanyak lapan pakej pelancongan diperkenalkan merangkumi 'Full Day City and Water Village Tour, Half Day City Tour, Kampong Ayer, Sunset River Safari, Night City Tour, Heritage Drive, Bandar Seri Begawan Walking Tour dan Proboscis Monkey Tour'.

Pakej tersebut merupakan kesinambungan kepada Pakej Percutian Temburong yang telah pun dilancarkan pada 1 September 2016 lalu oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP) melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam usahanya mengukuhkan lagi produk utama pelancongan di negara ini.(Gambar atas dan bawah) Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa melawat pameran BSB dan Kampong Ayer Warisan.Majlis Pelancaran Pakej Pelancongan Bandar Seri Begawan dan Kampong Ayer Warisan Negara disempurnakan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof di Galeri Seni, Dermaga Diraja, di ibu negara.

Pelancaran pakej berkenaan bagi mengetengahkan produk-produk pelancongan yang sedia ada di Kampong Ayer dan Bandar Seri Begawan, di samping untuk meningkatkan lagi usaha ejen-ejen pelancongan agar lebih aktif memasarkan produk-produk pelancongan sama ada dalam negara dan juga antarabangsa.Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong  semasa meyempurnakan tandatangan plak.


Selain itu, ia juga untuk menggalakkan ejen pelancongan untuk menawarkan 'indicative price' yang berpatutan dan menggalakkan penduduk tempatan untuk melancong di dalam negara terutama semasa musim cuti persekolahan.

Tetamu kehormat juga menyaksikan pameran Bandar Seri Begawan : Bandar Raya Kebudayaan ASEAN yang telah diisytiharkan sebagai Bandaraya Kebudayaan ASEAN (ASEAN City of Culture) pada 24 Ogos 2016 sehingga April 2018 nanti.

Seterusnya majlis diikuti dengan penandatanganan plak Pusat Maklumat Pelancong yang disempurnakan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.

Pusat maklumat pelancong tersebut bertujuan untuk memudahkan lagi para pelancong yang berkunjung ke negara ini untuk mendapatkan maklumat mengenai tempat-tempat yang menarik dan kemudahan-kemudahan pelancongan di negara ini.
1234 ... 880