Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah merasmikan Sidang Ke-20 MASTERA yang diselajurkan dengan penyampaian Anugerah Sastera MASTERA, 2014 dan melancarkan buku-buku terbaharu terbitan MASTERA.(Foto: Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali)

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 18 September. - Thailand menjadi anggota terbaharu dan kelima Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) yang bertujuan memartabatkan sastera Melayu.
 
Kemasukan rasmi Negara Thailand itu diumumkan pada Majlis Perasmian Sidang Ke-20 MASTERA yang berlangsung di Songket Ballroom, Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, di sini.
 
Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin juga selaku Pengerusi MASTERA Brunei Darussalam berkata, kemasukan Thailand itu akan membuka pintu baru dan ruang kerjasama anggota MASTERA bagi menjamin sastera Melayu dapat diserap selari dengan kemajuan teknologi.
 
“Dengan masuknya Thailand dalam MASTERA ini telah menambah lima anggota MASTERA setelah Singapura bergabung menjadi ahli pada tahun 2012 semasa Sidang Ke-18 MASTERA di Kuala Lumpur.

Ini adalah usaha bersama negara anggota MASTERA khususnya MASTERA Malaysia sewaktu penubuhan DBP Melayu Thailand pada 12 Oktober 2013 lalu,” jelasnya.


Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah semasa menyampaikan ucapan perasmian Sidang Ke-20 MASTERA. (Foto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali)
 
Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah dan seterusnya merasmikan Sidang Ke-20 MASTERA yang diselajurkan dengan penyampaian Anugerah Sastera MASTERA, 2014 dan melancarkan buku-buku terbaharu terbitan MASTERA.
 
Terdahulu, Yang Berhormat dalam ucapannya mengalu-alukan kemasukan Thailand sebagai anggota kelima MASTERA dengan menyaksikan penandatanganan pernyataan bersama keanggotaan DBP Melayu Thailand secara rasmi menjadi negara anggota MASTERA.
 
“Saya penuh yakin, dengan bertambahnya anggota MASTERA ini kedudukan MASTERA akan bertambah kukuh dan sudah setentunya akan banyak lagi agenda besar yang akan dilaksanakan bersama khususnya untuk mengangkat kegemilangan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara melalui kegiatan sastera,” tegasnya.


Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa melancarkan buku-buku terbaharu terbitan MASTERA. (Foto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali)>\
 
Menurut Yang Berhormat lagi, walaupun MASTERA sudah banyak melaksanakan pelbagai kegiatan dan program baik dalam bentuk penyelidikan, penerbitan dan juga pemasyarakatan akan tetapi masih ada kelompok masyarakat yang masih kurang tahu kewujudan dan kegiatan MASTERA.
 
“Untuk merakyatkan MASTERA supaya menjangkau golongan sasar dan memasuki lebih jauh dunia sastera lokal, saranan untuk mengangkat dan menghidupkan kembali kegemilangan karya Sastera Melayu Lama, Sastera Rakyat dan Sastera Lisan yang mengandungi tradisi budaya perlu dikekalkan dan diperkasakan khususnya dalam media baru,” ujarnya.
 
Di majlis tersebut juga telah diumumkan Penerima Anugerah Sastera MASTERA sebagai penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh sastera yang telah memberi sumbangan cemerlang dalam perkembangan dunia kesusateraan dari negara masing-masing.


Thailand menjadi ahli terbaharu dan kelima Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA). (Foto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali)

Penerima Anugerah Sastera MASTERA 2014 bagi Negara Brunei Darussalam ialah Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Pengiran (Dr.) Haji Mohd. Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim (Yura Halim), sementara penerima bagi Indonesia ialah Prof. Dr. Sapardi Djoko Damano. Manakala bagi Malaysia ialah Sasterawan Negara (SN) Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh dan En. Suratman Markasan penerima bagi Republik Singapura.
 
Sidang Ke-20 MASTERA 2014 diadakan selama tiga hari bermula pada 19 hingga 21 September 2014, di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, Bandar Seri Begawan.
 

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah bergambar ramai dengan perwakilan MASTERA termasuk delegasi dari Thailand yang menjadi ahli kelima MASTERA. (Foto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali)
 
Bersempena dengan Sidang Ke-20 MASTERA ini, Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara bermula pada 18 September 2014 di Balai Sarmayuda, DBP, Berakas.  Sementara Festival Sastera MASTERA telah diadakan di Dewan Riadah, Pusat Belia, di ibu negara.
1234 ... 634