Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan datin semasa hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut.

[Sumber: Pelita Brunei]
Oleh: Saerah Haji Abdul Ghani - Penerangan
Foto: Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali - Penerangan / Pg Suhaimi bin Pg Hj Othman - KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 25 Jun. - Atas dasar pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan orang-orang berkeperluan khas serta penghuni dan residen Kompleks Rumah Kebajikan, Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama badan bukan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta telah menganjurkan Majlis Bersungkai Bersama Pelatih Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara serta Penghuni dan Residen Kompleks Rumah Kebajikan.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di Dewan Muhibbah, Lapangan Terbang Lama, di sini ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan datin.

Majlis dimulakan dengan bacaan Tahlil beramai-ramai diketuai oleh Ketua Guru Agama, Kompleks Rumah Kebajikan, Ustaz Mohd. Shahrin bin Haji Sulaiman.

Pada majlis itu, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menyampaikan sumbangan hari raya kepada para pelatih Pusat Bahagia, Daerah Brunei Muara serta penghuni dan residen Kompleks Rumah Kebajikan.


Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof menyampaikan sumbangan hari raya kepada penghuni dan residen Kompleks Rumah Kebajikan.

Sumbangan dalam bentuk kewangan dan barangan itu dihulurkan oleh pihak penganjur bersama yang juga bermurah hati membiayai Majlis Bersungkai.

Juga menjadi penganjur bersama bagi majlis tersebut ialah Baiduri Bank Group.

Turut hadir, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Awang Haji Mohd. Noor Jusmin bin Haji Abd. Samad.

Juga hadir Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, wakil-wakil daripada pihak penganjur bersama yang terdiri daripada Borneo United Enterprise Sdn. Bhd. Hasmit Electrical & Lightning Sdn. Bhd. dan NIE Sdn. Bhd.
1234 ... 843