Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah semasa menyerahkan Bendera Negara Brunei Darussalam kepada Ketua Kontinjen, Awang Faisal bin Yunus.(Foto: Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman)

[Pelita Brunei]
BERAKAS, Rabu, 22 Oktober. - Para peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara (SSEAYP) dinasihatkan supaya menterampilkan keupayaan intelek dan pengetahuan mereka mengenai isu-isu serantau dan global.
 
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menyarankan agar para peserta mencerminkan keperibadian dan kesopanan orang Brunei dan seterusnya menyeru agar mereka mempromosikan adat budaya dan gaya hidup orang-orang Brunei yang berpegang kepada konsep Melayu Islam Beraja (MIB).
 
Berucap pada Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam Kepada Ketua Kontinjen SSEAYP Ke-41, Tahun 2014 dan kunjungan hormat para peserta program berkenaan yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, di sini.
 
Seterusnya Yang Berhormat juga berharap agar para peserta mempunyai maklumat dan kefahaman mengenai sosio, budaya dan politik Negara Brunei Darussalam yang mencukupi terutama sekali yang berkaitan dengan Wawasan 2035, Rancangan Kemajuan Negara, program-program pendidikan, jaminan sosial dan kebajikan rakyat yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 
“Ini termasuklah juga mengenai sistem perundangan dan pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syar’iah bagi memperbetulkan tanggapan yang salah dan serong mengenainya,” ujar Yang Berhormat.
 
Dalam pada itu, Yang Berhormat juga menyeru supaya para peserta menggunakan kesempatan yang ada untuk menjalinkan hubungan persahabatan dan rangkaian kerja yang dapat dipergunakan untuk membangun diri dan mengembangkan minda mereka sebagai seorang pelajar ataupun pekerja.


Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berucap pada Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam kepada Ketua Kontinjen SSEAYP Ke-41, tahun 2014  dan kunjungan hormat para peserta program berkenaan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah.
(Foto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman)

 
Yang Berhormat juga berharap agar para belia selepas mengikuti program ini akan dapat secara aktif menyertai pergerakan persatuan-persatuan belia kebangsaan yang melibatkan projek kesukarelawan, keusahawanan dan sebagainya untuk sama-sama menyumbang ke arah pembangunan belia dan negara.
 
Pada majlis tersebut Yang Berhormat menyerahkan bendera negara kepada Ketua Kontinjen (NL), Awang Faisal bin Yunus.
 
Sementara itu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Noriko Iki juga menyampaikan tiket penerbangan daripada Kedutaan Besar Jepun di negara ini kepada ketua kontinjen.
 
Pengarah Belia dan Sukan, Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad dalam ucapan alu-aluannya menjelaskan, penyertaan Negara Brunei Darussalam tahun ini merupakan kali ke-29 sejak penyertaan rasmi pertama negara pada tahun 1985.
 
Program tahun ini jelasnya, akan mula berkumpul di negara Jepun selaku negara penganjur dan akan singgah melalui pelayaran dengan Kapal Nippon Maru dan membuat pelayaran ke negara ASEAN iaitu Negara Brunei Darussalam, Kemboja, Myanmar dan Surabaya, Indonesia selaku negara persinggahan terakhir yang akan dikunjungi sebelum berlepas balik semula ke Jepun.
 
Katanya, pada tahun ini juga merupakan tahun yang bersejarah di antara Jepun dengan Negara Brunei Darussalam dengan termeterainya hubungan 30 tahun diplomatik bagi kedua-dua buah negara sejak tahun 1984.
 
Menurut beliau, 30 tahun merupakan jangka masa yang panjang dan darinya telah berjaya menjalinkan persahabatan yang bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga kalangan masyarakat dalam konteks antara masyarakat (people-to-people) dan program SSEAYP ini adalah ‘icon’ program dalam kalangan belia-belia ASEAN dan Jepun.
 
Beliau berharap dengan persediaan yang ada, peserta-peserta negara mampu menonjolkan serta mengangkat nama baik Negara Brunei Darussalam ke mata dunia selaku ‘Duta Kecil’ dan menjaga serta menunjukkan imej negara yang dikenali sebagai kaya dengan tatasusila, tinggi budi bahasa, bersopan santun dan berkeperibadian yang baik.
 
Pada majlis tersebut, para peserta SSEAYP 2014 juga berpeluang beramah mesra dan berinteraksi bersama dengan Yang Berhormat.
 
Program SSEAYP 2014 akan berjalan selama 52 hari bermula 28 Oktober hingga 18 Disember 2014 akan memberikan peluang kepada peserta tentang cara hidup dan berinteraksi secara sihat di atas kapal, di samping melawat dan mempelajari negara-negara semasa peserta terlibat secara langsung dengan penduduk tempatan yang ditemui nanti.
 
Antara objektif program tersebut adalah untuk mengukuhkan persahabatan dan memupuk persefahaman di antara belia serantau dan Jepun ke arah kerjasama di semua bidang pada masa akan dating, di samping bertukar-tukar pendapat dan pandangan dalam memperkenalkan budaya serta menghormati persamaan dan perbezaan antara satu dengan lain.
 
Pada tahun ini, Negara Brunei Darussalam akan menghantar seramai 28 belia yang terdiri daripada 14 peserta lelaki dan 13 perempuan daripada pegawai-pegawai kerajaan dan swasta termasuk belia-belia perseorangan dan seorang ketua kontinjen.
1234 ... 650