Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria menyerahkan sumbangan amal bulan Ramadan tahun 1436 Hijrah/2015 Masihi dari Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) kepada seorang penerima.

[Pelita Brunei]
Oleh:  Berita dan Foto : Hezlinawati Haji Abdul Karim

TEMBURONG, Rabu, 1 Julai. - Sebanyak lima buah keluarga di daerah ini menerima sumbangan amal bulan Ramadan tahun 1436 Hijrah/2015 Masihi yang diungkayahkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS).
 
Sumbangan kepada para penerima yang terdiri daripada orang-orang kurang berkemampuan itu termasuk seorang warga emas di bawah Projek Memeduli Warga Emas JAPEM yang diadakan di kediaman masing-masing.
 
Rombongan yang diketuai oleh Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria itu mula-mula singgah di rumah Awang Budin bin Untong di Kampung Piasau-Piasau, Mukim Labu.
 
Beliau, seorang warga emas berusia 81 tahun, tinggal bersama isteri dan dua orang anaknya yang masih bersekolah dan menyara kehidupan mereka dengan bantuan kebajikan serta Pencen Umur Tua.
 
Sumbangan seterusnya diserahkan kepada Awang Wira bin Tasim, berusia 43 tahun, yang tidak mempunyai pekerjaan dan kini tinggal di rumah ibunya.
 

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, KKBS, Awang Haji Amer Hamzah menyerahkan sumbangan amal bulan Ramadan tahun 1436 Hijrah/2015 Masihi dari JAPEM  kepada Awang Wira bin Tasim.
 
Beliau mempunyai lima orang anak yang masih bersekolah yang mana masing-masing menerima bantuan kebajikan bulanan berupa Elaun Pelajaran dan Elaun Sara Hidup.
 
Kediaman Awang Bokhari bin Haji Nassar di Kampung Negalang Iring, Mukim Batu Apoi, golongan orang berkeperluan khas pula menjadi persinggahan seterusnya yang mana Awang Bokhari, penerima Pencen Hilang Upaya, merupakan bekas pelatih di Pusat Bahagia Temburong sejak tahun 1989 dan berhenti daripada pekerjaan pada tahun 2014 kerana masalah kesihatan.
 
Sumbangan juga diserahkan kepada seorang saudara baru berusia 59 tahun, Awang Muhammad Adam bin Abdul Rahman Ampaling@Rhu anak Ampaling di Kampung Tanjung Bungar Baru, Mukim Batu Apoi.
 
Beliau, penerima Pencen Hilang Upaya, mempunyai lapan orang anak yang mana dua daripadanya masih bersekolah dan menerima Elaun Pelajaran.

 
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, KKBS, Awang Haji Amer Hamzah  menyerahkan sumbangan amal bulan Ramadan tahun 1436 Hijrah/2015 Masihi dari Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) kepada seorang dari golongan Orang Berkeperluan Khas (OBK), Awang Bokhari bin Haji Nassar.
 
Ketika ini, beliau bersama keluarganya tinggal di rumah sendiri yang tidak mempunyai bekalan elektrik dan hanya menggunakan generator sumbangan Pusat Da'wah Islamiah.
 
Sementara itu, Awang Haji Sulaiman bin Haji Arsad, seorang klien di bawah Projek Memeduli Warga Emas JAPEM juga menerima sumbangan amal daripada JAPEM.
 
Beliau merupakan penerima Pencen Umur Tua dan Pencen Orang Buta, kini tinggal sementara bersama isterinya di rumah bantuan Jabatan Daerah Temburong memandangkan rumah asal beliau tidak selamat untuk didiami.
 
Kesemua penerima menerima sumbangan berupa catuan makanan asasi dan hamper Hari Raya bagi membantu penerima dalam persediaan menjelangnya Hari Raya Aidilfitri nanti.
 
Sumbangan merupakan keprihatinan pihak JAPEM terhadap golongan yang memerlukan di negara ini khususnya di Daerah Temburong dan diharap akan dapat menambah menceriakan lagi sambutan Hari Raya ini nanti.
1234 ... 755