Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

(Gambar atas dan bawah) Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura dan Puan Yang Terutama Sim Ann, Menteri Negara Kanan Kementerian Kewangan dan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura di Pejabat Yang Berhormat Pehin, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Berakas, Rabu, 7 Okt 2015, 10.00 pagi

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima kunjungan hormat dari Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura dan Puan Yang Terutama Sim Ann, Menteri Negara Kanan Kementerian Kewangan dan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura di Pejabat Yang Berhormat Pehin, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Jalan Kebangsaan.

Puan Yang Terutama Grace Fu dan Puan Yang Terutama Sim Ann bersama delegasi Program
Pertukaran Pemimpin Muda Singapura-Brunei (SBYLEP) berada di negara ini dalam rangka
lawatan kerja selama empat hari bermula 4 Oktober 2015.

Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua pihak bertukar pandangan bagi meningkatkan
hubungan kerjasama dan bidang kepentingan bersama dalam usaha mengukuhkan dan
mengeratkan lagi hubungan kedua-dua negara yang telah lama terjalin.

Juga turut hadir Yang Mulia Awang Haji Noor Jusmin bin Haji Abd Samad, Pemangku Setiausaha
Tetap KKBS dan pegawai-pegawai kedua pihak.
1234 ... 769