Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah TAP hadir pada Majlis Khatam Al-Qur'an dan Bertahlil anjuran TAP.

[Pelita Brunei]
Oleh:  Haji Mahmud Hafidzie Haji Ali Mashod / Foto : Haji Masmaleh Haji Mohd. Ali

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 9 Julai. - Tabung Amanah Pekerja (TAP) hari ini mengadakan Majlis Khatam Al-Qur'an dan Bertahlil sempena dengan bulan Ramadan yang Mubarak bagi tahun 1436 Hijrah / 2015 Masihi yang berlangsung di Surau Kementerian Kewangan.
 
Hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah TAP, Ahli-ahli Lembaga Pengarah dan para pegawai serta kakitangan TAP.


Para pegawai dan kakitangan TAP menghadiri Majlis Khatam Al-Qur'an dan Bertahlil  di Surau Kementerian Kewangan.
 
Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah khatam dan diteruskan dengan bacaan Tahlil dan Doa Arwah yang diketuai oleh Imam Masjid Kampung Lambak Kanan, Awang Khairul Ariffin bin Haji Yusop.
 
Acara juga diteruskan dengan Majlis Berbuka Puasa dan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.
 
Majlis merupakan aktiviti tahunan sempena bulan Ramadan yang dikendalikan oleh Badan Kebajikan dan Sukan TAP (BKSTAP).
1234 ... 757