Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan merasmikan pameran 'The Dolls of Japan' yang dipamerkan di Muzium Teknologi Melayu (MTM).

[Pelita Brunei]
Oleh: Hajah Siti Zuraihah Haji Awang Sulaiman - Penerangan
Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

KOTA BATU, Selasa, 16 Ogos. – Orang ramai khususnya para penggemar adat dan budaya Jepun adalah dialu-alukan untuk berkunjung ke Muzium Teknologi Melayu (MTM) bagi menyaksikan Pameran 'The Dolls of Japan' yang mula dibukakan hari ini hingga 9 September 2016.

Pameran yang memperkenalkan pelbagai jenis patung Jepun itu dianjurkan oleh Jabatan Muzium-Muzium, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kedutaan Jepun di Negara Brunei Darussalam dan Yayasan Jepun (Japan Foundation).

Perasmiannya telah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.


(Gambar atas dan bawah) Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa dibawa menyaksikan Pameran The Dolls of Japan di Muzium Teknologi Melayu (MTM).


Turut berangkat dan hadir pada Majlis tersebut ialah Kurator Ilmu Kejadian, Yang Amat Mulia Pengiran Muda Omar Ali ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Noriko Iki semasa berucap menjelaskan, dalam adat budaya tradisional masyarakat Jepun, patung memainkan peranan yang penting sejak zaman purba dan dalam erti kata lain, Jepun menikmati kekayaan budaya terhadap patung.

Pameran kali ini jelasnya mempamerkan beberapa siri patung Jepun, termasuk 'Hina Ningyo' (patung bagi Festival Perempuan) dan 'Gogatsu Ningyo' (patung bagi Festival lelaki), termasuk yang berkaitan dengan persembahan seni budaya tradisional seperti Noh, Bunraku dan Kabuki.

Patung-patung Jepun ini tambahnya mempunyai ciri-ciri ekspresi wajah yang tenang, diukir dengan kulit tiram lumat sebagai lapisan luar bagi membuat wajah patung berkenaan.

"Anda juga akan dapat melihat tekstil dan warna yang menarik digunakan dalam pembuatan patung-patung ini, yang menunjukkan kekayaan pakaian Jepun purba", jelasnya.

Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari selama tiga minggu iaitu dari hari Ahad hingga Khamis dan Sabtu dibukakan bermula jam 9 pagi hingga 5 petang manakala pada hari jumaat dibukakan bermula jam 9 hingga 11.30 pagi dan dari jam 2.30 hingga 5 petang di mana masuk adalah percuma.

Melalui pameran ini ia diharap akan dapat membantu para pengunjung menghargai pelbagai aspek adat budaya Jepun.
1234 ... 853