Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah menyampaikan hadiah kepada Sefli anak Ahar juara Separuh Marathon 21 Kilometer Lelaki.(Foto: Hamzah Mohiddin)

[Pelita Brunei]
BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 31 Ogos. - Sefli anak Ahar dan Yenny Muslim masing-masing muncul sebagai johan Semi Marathon Larian Hari Keputeraan 2014 anjuran Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Olahraga Kebangsaan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-68.
 
Pelepasan larian yang bermula dan berakhir di Stadium Negara Hassanal Bolkiah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah.
 
Hampir 3,000 peserta daripada pelbagai peringkat umur menyertai larian tersebut dengan dibahagikan kepada beberapa kategori.Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyempurnakan pelepasan Larian Hari Keputeraan 2014. (Foto : Ampuan Haji Mahmud Ampuan Haji Tengah)
 
Bagi larian 5 Kilometer Lelaki Berumur 17 Tahun kebawah di juarai oleh Ahmad Yazid bin Awang Hidup diikuti tempat kedua oleh Md. Rais Muqtashir bin Md. Sahrun dan Job Tan Xi Jay menduduki tempat ketiga.
 
Sementara bagi Kategori Wanita, 5 Kilometer Berumur 17 Tahun Kebawah dimenangi oleh Dk. Nur Aina Syariah dan Maizurah Abd. Rahman berada di tempat kedua dan Nurul Amarah binti Karim menduduki tempat ketiga.
 
Manakala Kamarul Ariffin bin Haji Gapar berjaya menjuarai Kategori Orang-Orang Berkeperluan Khas Kategori Terbuka 'Blind' diikuti oleh Awang Amiruddin bin Haji Md. Zain dan Nor Sahkinah binti Sikin dalam Kategori 'Pendengaran, Intelektual Dan Kurang Upaya' lelaki dan wanita.


Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan hadiah kepada Yenny Muslim juara Separuh Marathon 21 Kilometer Perempuan. (Foto : Hamzah Mohiddin)
 
Juga diadakan pada larian tersebut ialah larian separuh maraton bagi Kategori Lelaki Dan Wanita Berumur 45 Tahun Ke Atas selain 'Fun Run' sejauh 3 kilometer.
 
Peraduan mewarna bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun selain peraduan mencipta slogan 'anti doping' juga memeriahkan lagi sempena larian berkenaan.
 
Larian Hari Keputeraan bertujuan untuk memeriahkan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-68, di samping menggalakkan masyarakat Brunei mengamalkan cara hidup sihat dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan dan riadah secara berterusan serta memupuk perpaduan, persefahaman dan kerjasama di kalangan lapisan masyarakat demi pembangunan dan kemajuan sukan untuk negara.
1234 ... 625