Quantcast

Berita Utama

info.mcys by info.mcys @

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa merasmikan Gwad Basha Arabian Restaurant and Catering yang berlangsung di Gadong.

[Pelita Brunei]
Oleh: Marlinawaty Hussin
Foto : Hj Norfaizal bin Hj Mat Salleh

GADONG, Rabu, 20 Julai. - Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof menyarankan agar pihak Gwad Basha Arabian Restaurant and Catering akan dapat membantu kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-pertuan Negara Brunei Darussalam dengan memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan sama ada secara sepenuh masa atau pun secara sambilan.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi menyarankan perkara itu pada majlis perasmian cawangan kedua restoran berkenaan di Unit 8, Blok D, Kompleks Abdul Razak, Jalan Gadong.


Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof semasa menyampaikan ucapan pada Majlis Pembukaan Rasmi Gwad Basha Arabian Restaurant and Catering.

Menteri KKBS berkata, peluang pekerjaan berkenaan diharap akan dapat memperkasa keupayaan mereka melalui 'experience transfer' yang dapat melahirkan anak-anak tempatan berkebolehan atau berkemahiran dalam menyediakan sajian makanan Arab.

Restoran tersebut yang memulakan perniagaan di negara ini pada 24 Mac 2015 di Jalan Dato Ratna, Kampung Kiarong, merupakan satu-satunya restoran yang menawarkan hidangan masakan Arab tulen, perkhidmatan katering serta dikendalikan oleh tukang masak dari negara Timur Tengah, iaitu Yemen, Syria dan Mesir.


Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bergambar ramai bersama tetamu-tetamu lain yang dijemput semasa majlis perasmian cawangan kedua restoran berkenaan di Unit 8, Blok D, Kompleks Abdul Razak, Jalan Gadong.

Majlis perasmian tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmed bin Hashil bin Rashid Al-Maskari; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam, TYT Fikret Oguz Ates dan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato Paduka Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.
1234 ... 848